El Eco Guixolense (1878-1884)

Inventari

1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884

Comarques

Baix Empordà

Localitats

Sant Feliu de Guíxols

Centres

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols

Cobertura

1878-1884

Exemplars

302

Pagines

1.208

↑ Publicacions ↓ Exemplars