El Distrito (1893-1900)

Inventari

1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900

Comarques

Baix Empordà

Localitats

Palafrugell

Centres

Arxiu Municipal de Palafrugell

Cobertura

1893-1900

Exemplars

323

Pagines

1.291

↑ Publicacions ↓ Exemplars