El Correo del Llobregat (1984-1985)

Inventari

1984 1985

Comarques

Baix Llobregat

Localitats

Sense localitat

Centres

Arxiu Comarcal del Baix Llobregat

Cobertura

1984-1985

Exemplars

177

Pàgines

1.500

↑ Publicacions ↓ Exemplars