El Bajo Ampurdan (1884-1889)

Inventari

1884 1885 1886 1887 1888 1889

Comarques

Baix Empordà

Localitats

Sant Feliu de Guíxols

Centres

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols

Cobertura

1884-1889

Exemplars

266

Pagines

1.076

↑ Publicacions ↓ Exemplars