Diari de Vic (1930-1934)

Inventari

1930 1931 1932 1933 1934

Comarques

Osona

Localitats

Vic

Centres

Arxiu Comarcal d'Osona

Cobertura

1930-1934

Exemplars

1.292

Pagines

5.182

↑ Publicacions ↓ Exemplars