Crònica Targarina (1921-1937)

Inventaire

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937

Régions

Urgell

Localités

Tàrrega

Centres

Arxiu Comarcal de l'Urgell

Cobertura

1921-1937

Exemplaires

794

Pages

13 693

↑ Publications ↓ Exemplaires