Crònica Targarina (1921-1937)

Inventari

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937

Comarques

Urgell

Localitats

Tàrrega

Centres

Arxiu Comarcal de l'Urgell

Cobertura

1921-1937

Exemplars

794

Pàgines

13.693

↑ Publicacions ↓ Exemplars