Ciutat Nova (1910-1920)

Inventari

1910 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

Comarques

Baix Empordà

Localitats

Sant Feliu de Guíxols

Centres

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols

Cobertura

1910-1920

Exemplars

384

Pàgines

1.552

↑ Publicacions ↓ Exemplars